Ingevolge de publicatieplicht die bij een stichting met een ANBI-status hoort, is op deze pagina de volgende informatie gepubliceerd:


De naam van de instelling: stichting Fester Events.
Het RISN/fiscaal nummer: 858575607.
De contactgegevens: info@fester-events.nl.
De doelstelling: Het organiseren van concerten, festivals en bijeenkomsten. Het slechten van de grenzen tussen verschillende vormen van undergroundmuziek en het verspreiden van kennis over de diversiteit van deze muziek en een zo breed mogelijk publiek kennis te laten nemen van en in contact te brengen met deze muziek.
Het beleidsplan van het afgelopen jaar: beleidsplan 2019
De bestuurssamenstelling: Erik de Boer (voorzitter), Ronald Coelers (penningmeester), David Brak (secretaris).
Beloningsbeleid: nvt.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: eindverslag 2019
Financiële verantwoording: Jaarrekening stichting Fester Events